Cenník

Celodenný pobyt ................ 300,00 Eur/mesiac - bez stravy
Poldenný pobyt .................. 220,00 Eur/mesiac - bez stravy

Strava:
Celodenný pobyt ................ 3,50 Eur/deň
Poldenný pobyt .................. 2,80 Eur/deň

Upozornenie:
Zamestnaní rodičia dieťaťa do 3 rokov, ktorí umiestnia dieťatko do nášho zariadenia, majú možnosť čerpať príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280,00 € mesačne od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného podľa miesta trvalého pobytu /novela zákona č. 561/2008 Z. z./.