Cenník

Celodenný pobyt (deti do 3 rokov)………….. 250,00 €/mesiac – bez stravy
Celodenný pobyt (deti od 3 rokov) ………….. 235,00 €/mesiac – bez stravy
Poldenný pobyt ……………………………….. 170,00 €/mesiac – bez stravy

Strava:
Celodenný pobyt ………………………………. 2,80 €/deň
Poldenný pobyt ………………………………… 2,20 €/deň

Krátkodobé pobyty /v prípade voľnej kapacity/:
1 deň …………………………………………… 18,00 € so stravou
1/2 deň ………………………………………… 15,00 € so stravou
1 hodina ………………………………………… 3,00 €
Večer /medzi 18.00 – 23.00 hod./ …………… 5,00 €/hod.

Upozornenie:
Zamestnaní rodičia dieťaťa do 3 rokov, ktorí umiestnia dieťatko do nášho zariadenia, majú možnosť čerpať príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280,00 € mesačne od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného podľa miesta trvalého pobytu /novela zákona č. 561/2008 Z. z./.