Kontakt

Kontaktná osoba: Adresa:
Viera Kopčová Detské Centrum Farbička
Tel.: +421 908 095 723 Robotnícka 64
E-mail: viera.kopcova@gmail.com 900 66 Vysoká pri Morave
Web: www.dcfarbicka.sk