Cenník

Celodenný pobyt ................ 320,00 Eur/mesiac - bez stravy
Poldenný pobyt .................. 240,00 Eur/mesiac - bez stravy

Strava:
Celodenný pobyt ................ 4,00 Eur/deň
Poldenný pobyt .................. 3,00 Eur/deň

Upozornenie:
Zamestnaní rodičia dieťaťa do 3 rokov, ktorí umiestnia dieťatko do nášho zariadenia, majú možnosť čerpať príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280,00 € mesačne od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného podľa miesta trvalého pobytu /novela zákona č. 561/2008 Z. z./.