Kontakt

Kontaktná osoba: Viera Kopčová Tel.: +421 908 095 723 E-mail: viera.kopcova@gmail.com Web: www.dcfarbicka.sk
Adresa: Detské centrum Farbička Robotnícka 64 900 66 Vysoká pri Morave