Ponúkame

 • Celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v zmysle školského vzdelávacieho programu pre materské školy - ISCED 0.
 • Moderné prostredie pre výchovu a vzdelávanie.
 • Kvalitné, bezbarierové, zdravé a nealergizujúce priestory.
 • Vzdelaných, láskavých, starostlivých a trpezlivých pedagógov.
 • Individuálny prístup ku každému dieťaťu (malý kolektív detí).
 • Rešpektovanie potrieb a záujmov dieťaťa.
 • Istotu a bezpečie pre dieťa - deti sú počas pobytu v zariadení poistené proti úrazu (Union poisťovňa).
 • Zdravú a chutnú stravu, denný prísun ovocia a zeleniny, zdravý pitný režim.
 • Anglický jazyk hravou formou.
 • Krúžky - hudobný, dramatický, výtvarný, environmentálny- stretnutie so živými zvieratkami, krúžok šikovných rúk.
 • Spoločné podujatia: karneval, deň matiek, MDD, Mikulášsku besiedku, vianočnú besiedku, divadelné predstavenie pre deti, spoločné opekačky detí a rodičov.
 • V deň narodením každého dieťaťa oslava s tortou a darčekom.
 • Darček pre rodičov - ku koncu roka fotoalbum detí zo spoločných aktivít v škôlke.
 • Spoluprácu s rodičmi.

STRAVA

Stravovanie detí je zabezpečené priamo v priestoroch škôlky. Veľký dôraz kladieme na kvalitnú, zdravú a chutnú stravu, prísun ovocia a zeleniny, mliečnych výrobkov počas dňa, dodržiavanie pitného režimu. Ak budú mať rodičia špeciálne požiadavky na zdravé stravovanie, budeme sa im snažiť vyhovieť.

Stravovanie - 3 x denne desiata, obed, olovrant.